Bemutatkozás

A Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány (alapítvány) 2001-ben jött létre.

Az alapítvány alapító okirat szerinti céljai:

  • a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei táj természeti és kulturális értékeinek megőrzése;
  • a biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása;
  • a biológiai sokféleség nemzetközi fenntartása szempontjából fontos és veszélyeztetett külföldi területek megismerése;
  • egyes veszélyeztetett növény és állatfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése;
  • a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása;
  • természetkímélő túrizmus támogatása, valamint
  • a fenti célokat elősegítő nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, tudatformálás.


Az alapítvány számos önkéntes (biológus, pedagógus, agrár-környezetvédő, természetvédelmi mérnök stb.) és változó számú alkalmazott és szakértő munkája segítségével működik. 

                                                      Fő tevékenységeink:

A Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozása

Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítványnak elévülhetetlen szerepe van a Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozásában.
Az alapítvány együttműködésben áll 67 natúrparki település képviselőivel több helyi, regionális és országos civil szervezettel is.
A Szatmár-Beregi Natúrpark a természetvédelmi értékek megőrzését prioritásként kezeli, valamint a környezetvédelmi problémák megoldására koncentrál, a fenntartható mezőgazdálkodás érdekeit szem előtt tartja, valamint az „öko”turizmus rendszerét, továbbá az oktatási-tudatformálási-információs programokat szervezi és kialakítja. Tovább a natúrpark honlapjára

Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrparkban

Az alapítvány a Regionális Operatív Program keretében megvalósuló „Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrparkban” (ÉÁOP-2.1.1/B-2f-2009-0007) pályázati program segítségével egy komplex fejlesztést készített elő.
Kisar településen épült meg a térség leendő turisztikai központja, az év 365 napjában nyitva álló natúrparki Látogatóközpont. Ugyanitt épült meg a fenntarthatóságot kiválóan szemléltető Ökoház. Tivadar településen a régi kultúrház átalakításával, kibővítésével a Tisza Bemutatóház kerül kialakításra. A program keretében elkészült még 7 tanösvény, az ezekhez kapcsolódó kiadványok, térképek és képeslapok. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással megvalósuló létesítmények 2013-tól már látogatókat fogadnak. Ennek eredményeként talán létrejön az a turisztikai szolgáltató rendszer, mely képes lesz serkenteni és koordinálni a térség idegenforgalmát. A Látogatóközpont boltjában a vendégek megtalálhatják a térség jellegzetes termékeit, megkóstolhatják egyedi ízeit. Ugyanitt, illetve a natúrpark információs rendszerén elérhetők lesznek a legkedvezőbb szolgáltatások is. Legyen az egy szakvezetővel irányított kirándulás valamelyik tanösvényen, esetleg egy kerékpáros vagy kenus túra a Tiszán és a Túron.
A pályázat alapötletét a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány, illetve Horváth Róbert fogalmazta meg 2007-ben.
A pályázati együttműködésben résztvevő települések: Garbolc, Kisar, Panyola, Szamossályi, Tarpa, Tákos, Tivadar, Vámosatya.
A pályázat gesztor települése: Tivadar.
A pályázati támogatás összege: 433.735.233 Ft.

A Fátyolszita című újság megjelentetése
Az ingyenes Fátyolszita című újság megjelentetése, a szatmár-beregi lakosság tájékoztatása érdekében. Az újság 3000-5000 példányban jelenik meg évente legalább két alkalommal. Szervesen foglalkozik a térségben élőket érintő környezeti, természeti és kulturális eseményekkel, problémákkal. Tovább a Fátyolszita megjelent lapszámaira

Természetvédelem
Natura 2000-es területek fenntartási tervének készítése. Tovább a Natura 2000-es területek fenntartási terveire
Élőhelyek, fajok, közösségek általános védelme, a táj természetközeli állapotának megőrzése.
Madárvonulás-kutatás és monitorig jellegű adatgyűjtések.

Értékvédelem
A természeti és a kulturális értékek, az egységes kultúrtáj feltárása, megőrzése, helyreállítása.
A szilvalekvárfőzés szatmár-beregi hagyományának felkerülése a nemzeti kulturális örökségek listájára. Tovább a szilvalekvárfőzés szatmár-beregi hagyományához

Egyedi tájértékek védelme Szatmár-Beregben. Tovább az egyedi tájértékekhez.

Fenntartható gazdálkodás
Természet- és környezetbarát gazdálkodási módszerek felelevenítése, támogatása, sikeressé tétele.
Természetkímélő gyepgazdálkodás- Hagyományos szemlélet modern eszközök című könyv összeállításának segítése, terepi vizsgálatok végzése a kaszálás különböző módjainak tekintetében. (http://www.gyepgazdalkodas.hu/index.php?inc=oldal&csoportID2a=00000125&csoportID2b=00000136)
Natura 2000-es információs iroda működtetése a helyi lakosság, a gazdálkodók és az egyéb területhasználók tájékoztatása érdekében.

Környezetvédelem
A környezeti káros hatások kezelése, minimalizálása, megszüntetése. Szemléletformálás, tájékoztatás, ismeretátadás. Eddig megjelent kiadványaink publikációs jegyzéke ( lásd lent)

Képzés, környezeti nevelés
A szükséges szemléletváltás (gyermekek, pedagógusok, táboroztatók, idegenforgalmi szolgáltatók tájékoztatása, képzése) elősegítése.
2009 óta tartó oktatási program.

Üdülés-idegenforgalom- értékek bemutatása
A szelíd és környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése. A helyi terméken alapuló vendéglátás kialakítása, támogatása (honlap, információs rendszer, kiadványok, rendezvények).

Településfejlesztés, terület- és vidékfejlesztés
A társadalmi-gazdasági fejlődés támogatása a helyi kezdeményezések bevonásával: a hagyományos, természetbarát gazdálkodási módszerek elterjesztése (erdő-, mező- és vízgazdálkodásban), valamint kézműipar (a térségi mesterségek megőrzése, felélesztése a művészi kézműipar támogatása) megerősítése.

Együttműködés
A települések öntudatának felélesztése, hagyományainak ápolása, a közösségek együttműködése a határon túli (Szatmár, Kárpátalja) területekkel.


A Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány eddig megjelent kiadványai:
Mit várunk a Szatmár-Beregi Natúrparktól?- füzet;
Szatmár-Bereg túristatérkép 1:60.000;
A Szatmár-Beregi Natúrpark- füzet;
A Szatmár-Beregi Natúrpark kulturális értékei- füzet;
A Szatmár-Beregi Natúrpark természeti értékei- füzet;
Nature Park in Szatmar-Bereg;
A földikutya- füzet
Bereg kulturális értékei- plakát;
Szatmár kulturális értékei- plakát;
Szatmár-Beregi táj- plakát;
Szatmár-Bereg hagyományai- plakát;
Idős fák, fasorok, erdősávok madarainak védelme- leporelló;
Hogyan viselkedjünk a természetben- leporelló;
A gólyák védelme- leporelló;
A partifecske és a gyurgyalag védelme- leporelló;
Natúrpark a Szatmár-Beregben- leporelló;
A földön fészkelő madarak védelme- leporelló;
Natúrpark a Szatmár-Beregben- leporelló magyar nyelvű;
Natúrpark a Szatmár-Beregben- leporelló angol nyelvű;
Natúrpark a Szatmár-Beregben- leporelló román nyelvű;
Natúrpark a Szatmár-Beregben- leporelló ukrán nyelvű;
Vidravédelem- A halastavi gazdálkodás problémái- leporelló;
A természet és környezetbarát földművelés módszerei- leporelló;
A haris védelme- leporelló;
Játékos térkép gyerekeknek I.- plakát;
Játékos térkép gyerekeknek II.- plakát;
Szatmár-Beregi Madárkalauz I. - füzet
Szatmár-Beregi Madárkalauz II. - füzet
Szatmár-Beregi Madárkalauz III. - füzet
Szatmár-Beregi Madárkalauz IV. - füzet
A szilvalekvárfőzés szatmár-beregi hagyománya füzet
A szilvalekvárfőzés szatmár-beregi hagyománya leporelló
Szatmár-Bereg tanösvényei füzet
Egyedi tájértékek Szatmár-Beregben leporelló
Fátyolszita-A Szatmár-Beregi Natúrpark hírmondója 1-8.