Natura 2000

Natura 2000-es fenntartási tervek

'Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa'

Natura 2000-es területek fenntartásának tervezése
Hazánk az Európai Uniós kötelezettségének eleget téve megkezdte a Natura 2000-es területek fenntartási terveinek elkészítését. A terveket a területeken illetékes nemzeti parkok irányításával civil szervezetek, alapítványok és vállalkozások készítik. Mivel a térségi fenntartási tervek elkészítésében a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány is részt vesz, ezért bemutatjuk a tervek elkészítésének hátterét és menetét, valamint az általunk felmért területeket.

Mi az a Natura 2000?
A Natura 2000 hivatalos nevén 'a különleges természetmegőrzési területek egységes európai ökológiai hálózata'. A Natura 2000 tehát egy olyan hálózat rövid neve, amely az Európai Unióhoz csatlakozott országok területén jött létre. A hálózat célja azoknak a fajoknak és élőhelyeknek a hosszú távú megőrzése, amelyek jelenleg az Európai Unió szempontjából fontosak. Jelen esetben a fontosság nem a gazdasági hasznosíthatóságot jelenteni, tehát nem haszonállatokról és növényekről, valamint jó termőképességű területekről van szó. A Natura 2000 hálózat kifejezetten az Európai Unió területén jelenleg megtalálható ritka, veszélyeztetett, vagy kihalással fenyegetett fajokat és élőhelyeket foglalja magában. Mivel a területek nagy része valamilyen (pl. erdészeti, mezőgazdasági) hasznosítás alatt áll, ezért törekedni kell az ember és az élővilág harmonikus együttélésére, vagyis a fenntartható használatra.  

Mi alapján kelültek kijelölésre a Natura 2000-es területek?
Hazánk 2004-es Európai Uniós csatlakozása különböző kötelezettségeket rótt Magyarországra. Az egyik ilyen a Natura 2000-es hálózat kialakítása volt, melynek évtizedes előzménye van.

1979-ben hozták létre a vadon élő madarak védelméről szóló (79/409/EGK), úgynevezett madárvédelmi irányelvet. Az irányelvben megtalálhatóak a fajok és az élőhelyek védelmére vonatkozó előírások is, beleértve azok fészkét és tojását is.

Az Európai Unió tagállamai ezen irányelv szerint kötelesek:

- az országukban vadon élő madárfajok állományainak szinten tartására, vagy a kívánatos szintre hozására (vagyis az állományok növelésére),
- intézkedéseket tenni a madarak által használt élőhelyek sokféleségének és nagyságának megőrzése, vagy helyreállítása érdekében.
Az irányelv kiemel egyes fajokat, amelyek megőrzése érdekében speciális intézkedések szükségesek. Ezzel összefüggésben, a kiemelt fajok számára alkalmas területek nagysága alapján, és\vagy az ott előforduló állományok nagysága alapján azokat madárvédelmi területekké kell nyilvánítani. Ennek értelmében a tagállam kormánya jelöli ki a madárvédelmi területeket, de a kijelöléseket felülvizsgálják.

Mindezek mellett az irányelv részletesen taglalja azokat a szabályokat, amelyeket valamennyi európai madárfaj védelme érdekében (pl. szándékos pusztítás, gyűjtés, zavarás, kereskedelem, vadászati hasznosítás, solymászat, stb.) köteles megtenni a tagállam. Ezekre a tevékenységekre vonatkozóan hazánk már az unióba való belépésünk előtt is rendelkezett jogszabályi háttérrel, így ennek bemutatásától eltekinthetünk. Egyes fajok egyedei viszont ezen irányelv alapján lettek védettek hazánkba, tehát az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkból fakadó jogharmonizáció miatt védett pl. a mezei- és házi veréb, vagy a seregély, de említhetjük akár a hóvirágot is.

1992-ben kialakításra került az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) is, mely a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme érdekében jött létre. Az irányelv alapvető célja, hogy jelenleg a természetben fellelhető fajok a jövőben is hasonló egyedszámmal képviseljék magukat. Ahogyan az a nevéből is következik, az élőhelyvédelmi irányelv felismeri és kiemeli, hogy az élőlények, mint természeti értékek csupán azok élőhelyével tarthatóak fenn.

A két irányelv (madárvédelmi és az élőhelyvédelmi) területei együttesen alkotják a Natura 2000 hálózatot.

A kiemelt jelentőségű fajok és élőhelyek mellékletekben vannak feltüntetve. Ezek alapján a tagállamoknak olyan arányban kell kijelölni Natura 2000-es területeket, amilyen arányban az adott országban jelen van az adott élőhelytípus, vagy a fajok egyedeinek élőhelyei. Tehát egy magas erdősültségi százalékkal rendelkező ország (pl. Svédország) területén kiemelt arányban szerepelnek erdei élőhelyek a Natura 2000-es területek között.

Nálunk, a Szatmár-Beregben például a Felső-Tiszán olyan erős bödöncsiga, beregi futrinka, német bucó, homoki küllő, leánykoncér és kőfúró csík állomány él, hogy ezen (és számos egyéb) faj megőrzése itt (is) a legésszerűbb és a legkönnyebb. 

Mit adunk mi az Európai Uniónak?
Az Európai Unió térképét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy kilenc életföldrajzi régiót különítenek el. Hazánk területén egy önálló életföldrajzi régiót, nevezetesen a Pannóniai régiót (Pannonicum flóratartomány) találjuk.

Hogyan készül a Natura 2000-es területek fenntartási terve?
A területek kijelölése után a tagállamnak meg kell állapítania a szükséges védelmi intézkedéseket, vagyis kezelési terveket, amelynek segítségével biztosítani tudja adott érték védelmét.
Jelenleg a fenntartási tervekhez kapcsolódó területek állományfelmérése zajlik. Minden terület esetében egyértelműen tudható, hogy milyen természeti érték megőrzéséért jelölték ki, ezért mindenhol az úgynevezett jelölő fajok állományait vizsgálják leginkább. A felmérések minden esetben azonos metodika alapján történnek, így egységesek az egész országra (egyes esetekben egész Európára) nézve. Emellett egy élőhely és növényzeti térkép is készül minden területről. Az adatok birtokában megállapítható az élőhelyek és a rajtuk található értékek jelen állapota, ezek alapján kidolgozható megőrzésüknek módjai.
A jelenleg fennálló veszélyeztető tényezők megszüntetésére a fenntartási tervek készítői különös figyelmet szentelnek. Az elkészült terveket a nemzeti park jóváhagyása után eljuttatja a Vidékfejlesztési Miniszternek.

Van-e beleszólásuk a területek tulajdonosainak a fenntartási tervekbe?
A fenntartási tervek készítése során tájékoztatni kell a tulajdonosokat a várható változásokról. A tulajdonosoknak lehetőséget kell adni, hogy észrevételeikkel hozzájáruljanak a fenntartási tervek elkészüléséhez. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány az alábbiakban felsorolt területek esetében tájékoztató előadást fog tartani, ahol az érdeklődők megismerhetik a területek értékeit és a fenntartási tervek várható tartalmát. Az előzetes konzultációk 2013 június-július folyamán kerülnek megtartásra. Ezen kívül kötelezően meg kell szervezni egy olyan közös területbejárást, ahol személyesen is megtekinthetőek a tulajdonosok által kifogásolt területrészek.
A már elkészült szakmai tervek bemutatása is a program részét fogja képezni 2013 végén illetve 2014 elején.

Az elkészített fenntartási tervek főbb adatai:

Kaszonyi-hegy-Dédai-erdő

Érintett helyrajzi számok:
Barabás
0404, 0421, 0422, 0423, 0424/1, 0424/2, 0424/3, 0427, 0429, 0430, 0431, 0435, 0436, 0438, 0442, 0443, 0450/6, 0452, 0453, 0461, 0465/2, 0472, 0473, 0474, 0476, 0489, 0490/1, 0490/2, 0491, 0492, 0493, 0494/1, 0494/2, 0495, 0496/1, 0496/2, 0497, 0498, 0499, 0500, 0503, 0504, 0505, 0506/1, 0506/2, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514/1, 0514/2, 0517, 0518, 0522, 0523, 0529, 0530, 0531, 0532/1, 0532/2, 0535/1, 0535/2, 0535/3, 0537, 0540, 0559/1, 0559/2, 0562/1, 0562/2, 0565, 0566, 0569, 0570, 0573, 0574, 0577, 0578, 0579, 0584, 0585/1, 0585/2, 0589/1, 0589/2, 0589/3, 0589/4, 0589/5, 0590, 0592/1, 0592/2, 0593, 0596, 0597/1, 0597/2, 0600, 0602, 0605/1, 0605/2, 0607, 0609/1, 0609/2, 0610, 0613, 0614, 0615/1, 0615/2, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0625, 0632, 0635, 0636, 0637, 0638, 0645, 0646, 0656, 0658, 0659, 0660, 0661, 0665, 0669, 0670, 0671, 0674, 0675/2, 0678/2, 0679, 0680/2, 0682/2, 0683, 0684/1, 0684/2, 0685, 0687, 0689, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0706/1, 0706/2, 0707, 0709, 0710/1, 0710/2, 0711/1, 0711/2, 0712/1, 0712/2, 0713/1, 0713/2, 0714/2, 0716/2, 0717/2, 0719/2, 0721/2, 0722, 0723/1, 0723/2, 0725, 0726/2, 0726/3, 0726/4, 0727, 0728, 0729/1, 0729/2, 0736, 0739, 0740, 0741, 0742, 0744, 0745, 0752, 0753, 0758, 0759, 0760, 0761, 0763, 0764, 0765/1, 0768, 0770/2, 0771, 0772/2, 0772/4, 0772/6, 0772/8, 0772/10, 0772/11, 0772/12, 0772/13, 0772/14, 0772/15, 0772/16, 0772/17, 0772/18, 0772/19, 0772/21, 0772/22, 0772/23, 0772/24, 0772/26, 0772/46, 0772/47, 0772/48, 0772/49, 0772/50, 0772/51, 0772/52, 0772/53, 0772/54, 0772/55, 0772/56, 0772/57, 0772/58, 0772/59, 0772/60, 0772/61, 0772/62, 0772/63, 0772/64, 0772/65, 0772/66, 0772/67, 0772/68, 0772/69, 0772/70, 0772/71, 0772/72, 0772/73, 0772/74, 0772/75, 0772/76, 0772/77, 0774/2, 0778/2, 0779/2, 0780/2, 0791/2, 0792/2, 0797

Beregdaróc
055, 056, 057, 058/1, 058/2, 058/4, 058/5, 058/6, 059, 060, 061/1, 061/2, 062, 063, 064, 065, 066<br />

Méret: 1326,58 ha
Közösségei jelentőségű fajok: beregi futrinka, erdélyi tarsza, vöröslábú hegyisáska, erdélyi kurtaszárnyú szöcske, nagy tűzlepke, nagy hőscincér, szarvasbogár, tarajos gőte, vöröshasú unka, sűrű csetkáka.<br />

Kraszna-menti rétek

Érintett helyrajzi számok:
Mátészalka
0198/16, 0198/17, 0198/32, 0198/33, 0198/37, 0198/39, 0198/40, 0203/60, 0206, 0210/1, 0210/3, 0210/7, 0210/8, 0211, 0212/1, 0212/2, 0212/3b, 0212/4b, 0212/5b, 0212/8b, 0212/9, 0271/7, 0272, 0273/4, 0273/6, 0273/7, 0273/8, 0273/9, 0276/1, 0276/2, 0276/3, 0276/4, 0276/5, 0276/6, 0276/7, 0276/8, 0276/9, 0276/10, 0276/11, 0276/12, 0276/13, 0276/14, 0276/15, 0277, 0278/2, 0278/3, 0278/4b, 0278/6, 0278/8b, 0278/9b, 0281/7, 0293

Ópályi
0117/4b, 0117/4c, 0117/5c, 0143/1, 0143/2b, 0143/3b, 0143/4b, 0143/5b, 0143/6, 0144, 0145/1, 0145/2, 0145/3, 0145/4a, 0145/5, 0146, 080/10c, 080/10d, 080/17, 080/18, 080/19, 081, 082/32a, 082/33, 082/34, 086, 087, 088/1, 088/2, 089

Méret: 375,48 ha
Közösségi jelentőségű fajok: vérfű hangyaboglárka, nagy tűzlepke, vöröshasú unka, mocsári teknős, kisfészkű aszat.

Rozsály-Csengersima

Érintett helyrajzi számok:
Császló
05/1, 05/2, 012/3a, 012/4a, 012/4b, 012/5a, 012/5b, 012/6a, 012/6b, 012/6c, 013, 055/2, 066, 082/2, 090, 091/20, 092/2, 094/8, 0107, 0108, 0112/1, 0112/2c, 0112/5, 0114, 0115

Csegöld
0100, 0101, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0102/10, 0102/11, 0102/13, 0102/14, 0105/2a, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120/2, 0120/3, 0120/4, 0120/5, 0120/6, 0120/7, 0121/1, 0121/2, 0122, 0123/1, 0123/2, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/1, 0149/3, 0149/2a, 0156/1, 0156/2, 0156/3, 0157, 0158, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/5, 0159/6, 0160, 0161/1, 0161/2, 0161/3, 0162/2, 0162/3, 0162/5, 0168/1, 0168/2, 0168/3, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180

Csengersima
042, 043/1, 045b, 068, 069/1, 069/2, 070, 071/1, 071/2, 071/3, 071/4, 071/5, 071/6, 071/7, 071/8, 072, 078b, 078d, 084/1, 092, 095/1, 096, 097, 098, 099 , 0102/4, 0102/13, 0102/14, 0103/1, 0116/2, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0117, 0118, 0119/1, 0119/2, 0120, 0121, 0122, 0123/1, 0123/2, 0123/3, 0124, 0125/2, 0125/3, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132

Gacsály
022a, 022b, 022c, 022d, 022f, 022g, 022j, 022l, 022m, 039, 049/2f, 056/1b, 056/2, 056/3b, 056/3c, 056/3d, 056/4

Rozsály
083/1, 084/6a, 089/5, 089/6, 089/7

Méret: 984,63 ha
Közösségi jelentőségű fajok: sárga gyapjasszövő lepke, díszes tarkalepke, nagy szikibagoly lepke, nagy tűzlepke, lápi szitakötő, nagy hőscincér, szarvasbogár, vöröshasú unka, mocsári teknős, vágó csík, réti csík, lápi póc, szivárványos ökle.

Magosligeti-erdő és gyepek

Érintett helyrajzi számok:
Botpalád
020/1, 020/2, 021/2, 021/3, 021/4, 022, 023, 024/1, 025, 026/1, 026/2, 027, 028, 029, 030, 031/1, 031/2, 032, 033, 034, 035, 036, 037

Magosliget
09/1, 09/4, 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 012/7, 013, 014, 015a

Sonkád
056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064

Tiszabecs
049/1, 049/2, 049/3, 049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 050, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 052, 053, 055/3, 058/2

Uszka
054/1b, 054/2, 054/3, 054/4, 055, 056, 057/10, 057/2, 057/6, 057/8, 057/9

Méret: 560,2 ha
Közösségi jelentőségű fajok: vöröslábú hegyisáska, díszes tarkalepke, nagy tűzlepke, nagy hőscincér, szarvasbogár, vöröshasú unka.

Tócó-völgy:

Érintett helyrajzi számok:
Debrecen:
0132/37, 0132/38, 0132/39, 0132/40, 0132/41, 0132/42, 0132/43, 0134, 0135/33, 0135/34b, 0135/35b, 0135/36b, 0135/37b, 0135/38b, 0135/39b, 0135/41b, 0135/42b, 0135/43b, 0135/44b, 0135/45b, 0135/46b, 0135/51b, 0135/53b, 0135/54b, 0147/1, 0148, 0149, 0150/1, 0150/2,0151, 0152/3, 0152/4, 0152/15, 0152/16, 0152/17, 0153/1b, 0153/2b, 0153/3b, 0153/4b, 0153/5b, 0155, 27091/5, 27100, 27101/1, 27101/2, 27101/5, 27102/73, 27907/2, 27962, 27985, 27986/4, 27986/18, 27986/19, 27986/26, 27986/47, 27986/48, 27986/54, 27986/55, 27986/57, 27986/58, 27986/17b, 27986/17d

Hajdúböszörmény:
0203/31, 0204/6, 0208/13, 0208/11b, 0208/12b, 0208/14b, 0208/15b, 0208/16b, 0208/17b, 0208/18b, 0208/19b, 0208/20b, 0208/21b, 0208/22b, 0210/13b, 0210/5b, 0210/6b, 0210/7b, 0210/8b, 0211, 0212, 0213/4, 0213/6, 0213/7, 0213/8, 0213/1b, 0213/3b, 0213/5b, 0214, 0215, 0216/12b, 0216/13b, 0216/14b, 0216/15b, 0216/16b, 0216/17b, 0216/18b, 0216/19b, 0216/1b, 0216/20b, 0216/21b, 0216/22b, 0216/23b, 0216/24b, 0216/25b, 0216/26b, 0216/2b, 0216/3b, 0216/4b, 0216/5b, 0217/15b, 0217/16b, 0218, 0219b, 0220

Méret: 125,5 ha
Közösségi jelentőségű fajok: ürge, mocsári teknős, vöröshasú unka.

Mikepércsi nyárfáshegyi-legelő:

Érintett helyrajzi számok:
Mikepércs:
075, 077/2a, 077/2c, 077/2d, 077/2f, 078, 093, 097/5, 097/6, 098, 099, 0100/2,
0100/6, 0100/11, 0103, 0111, 0112/2, 0114, 0115

Méret: 229,2 ha
Közösségi jelentőségű fajok: kisfészkű aszat, nagy tűzlepke, ürge, vöröshasú unka.

'Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa'

Barna Péter
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.