Bemutatkozás

Kitekintés

Európa országaiban az állami természetvédelem rendszere (nemzeti parkok) mellett regionális parkok is léteznek. Amíg a nemzeti parkok működését törvények szabályozzák, természeti értékeiről az állam gondoskodik, addig a regionális értékeket egyre inkább a helyben szerveződő közösségek őrzik.

A Szatmár-Bereg

A Szatmári-, és a Beregi-sík jelentős része természetvédelmi oltalom alatt áll. A térség mintegy harmada országos jelentőségű természetvédelmi terület. Ezzel párhuzamosan mintegy kétharmada nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozik. Teljes egésze kijelölésre került az agrár-környezetvédelmi program Érzékeny Természeti Területek rendszerének bevezetésére. Nem várható, hogy a térség intenzív ipari vagy infrastruktúrális fejlesztések helyszíne lesz.

A Szatmár-Beregi Natúrpark

A Natúrpark európai mintára létrehozott nagy kiterjedésű terület, amely

egységes arculattal rendelkező kultúrtáj,

meghatározóan tájvédelmi körzet területén fekszik, vannak látogatható és a nyilvánosság elől elzárt, védett területei,

területén a fenntartható fejlődés elvére építő komplex területfejlesztés valósítható meg,

léte a települések és egyéb térségi szereplők közötti együttműködésből fakad,

működése során összhangot teremt a természetvédelem és a fenntartható gazdálkodás között,

a táj – elsősorban a természet szépsége által – a szelíd turizmusra, a pihenésre, üdülésre különösen alkalmas.

Mindezeknek az elvárásoknak a szatmár-beregi térség maximálisan eleget tesz.

A Szatmár-Beregi Natúrpark célja

A natúrparknak, mint területfejlesztési egységnek, célja a fenntartható fejlődés elvére épülő komplex területfejlesztés megvalósítása. Hosszú távon kell biztosítania a népesség megtartását, a természeti és a művi környezet magas színvonalú összehangolását, működését, használatát. Mindezekhez a következő célok elérése szükséges:

Természetvédelem - élőhelyek, fajok, közösségek védelme, a táj természetközeli állapotának megõrzése.

Környezetvédelem - a környezeti káros hatások kezelése, minimalizálása, megszüntetése.

Értékvédelem - a természeti és a kulturális értékek, az egységes kultúrtáj feltárása, megőrzése, helyreállítása.

Fenntartható gazdálkodás – a természet- és környezetbarát gazdálkodási módszerek felelevenítése, támogatása, sikeressé tétele.

Képzés, környezeti nevelés - a szükséges szemléletváltás (gyermekek, pedagógusok, táboroztatók, idegenforgalmi szolgáltatók tájékoztatása, képzése) elősegítése, a komplex környezeti nevelés kialakítása, gyakorlatban történő alkalmazása, bővítése.

Üdülés-idegenforgalom - a védett természeti és táji értékek bemutatása. A szelíd és környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése. A helyi terméken alapuló vendéglátás kialakítása, támogatása (honlap, információs rendszer, kiadványok, rendezvények).

Településfejlesztés - a térség falvainak, közösségi célú létesítményeinek fejlesztése.

Terület- és vidékfejlesztés - a társadalmi-gazdasági fejlődés támogatása a helyi kezdeményezések bevonásával:

 a hagyományos, természetbarát gazdálkodási módszerek elterjesztése (erdő-, mező- és vízgazdálkodásban),

kézműipar (a térségi mesterségek megőrzése, felélesztése a művészi kézműipar támogatása) megerősítése.

Együttműködés - a társadalmi és a gazdasági szereplők közötti együttműködés serkentése, támogatása. Fontos a szatmár-beregi térség, a települések öntudatának felélesztése, hagyományainak ápolása, a közösségek együttműködése. Emellett támogatandó a természeti értékek megőrzésén alapuló nemzetközi kapcsolatrendszerek kialakítása a határon túli (Szatmár, Kárpátalja) területekkel.

Egy natúrpark, a Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozása nem cél, hanem eszköz. A megszerzett natúrparki cím csupán lehetõséget biztosít ahhoz, hogy a közösség (önkormányzatok, vállalkozók, társadalmi szervezetek, stb.) tagjai összehangoltan, egymást erõsítve valósítsák meg terveiket.

Elképzeléseinket, céljainkat magunknak kell megfogalmazni – a fenntartható használat figyelembevételével. A natúrpark keretein belül már nem versenytársakként, hanem együttműködő partnerekként tudunk tervezni, pályázni, álmainkat megvalósítani.

A Szatmár-Beregi Natúrpark olyan szervezet, amely

    a természetvédelmi értékek megőrzését prioritásként kezeli,

    a környezetvédelmi problémák megoldására koncentrál,

    a fenntartható mezőgazdálkodás érdekeit szem előtt tartja,

az „öko”turizmus rendszerét, valamint az oktatási-tudatformálási-információs programokat szervezi és kialakítja.

A Szatmár-Beregi Natúrpark szakmai dokumentációja

Ezúton mondunk köszönetet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak a tanulmány készítéséhez nyújtott segítségért. A szakmai dokumentáció az Interreg IIIA. HURO0602/059 pályázat keretén belül készült el. A dokumentáció az alábbi linkre kattintva letölthető:

letöltés